Opažanja oborina i vodostaja u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
Opažanja oborina i vodostaja u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji