Dvadeset godina hrvatsko-mađarskog sporazuma o vodnom gospodarstvu / [uređivački odbor Dražen Kurečić ... et al.]
Dvadeset godina hrvatsko-mađarskog sporazuma o vodnom gospodarstvu / [uređivački odbor Dražen Kurečić ... et al.]