Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u Republici Hrvatskoj u provedbi projekata EU / Damir Kontrec, Ana-Marija Končić, Franjo Končić
Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u Republici Hrvatskoj u provedbi projekata EU / Damir Kontrec, Ana-Marija Končić, Franjo Končić