Časopis Hrvatska vodoprivreda

Informativno- stručni časopis HRVATSKIH VODA
Izlazi: kvartalno
ISSN 1330-321X, UDK 628.1
Izdavač HRVATSKE VODE,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

Za izdavača:

 • mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.

Glavna urednica:

 • Marija Vizner, dipl. ing. agr.

Tel: 01/6307-620
Fax: 01/6307-657
Mob: 099/8070-663
E mail: [email protected]

Uredništvo:

 • Valentin Dujmović, mag. oecol.
 • Davor Vukmirić, dipl. ing. bioteh.
 • Fani Bojanić, dipl. ing. građ.
 • Dr. sc. Siniša Širac, dipl. ing. kem.
 • Doc. dr. sc. Danko Biondić, dipl. ing. građ.
 • Mr. sc. Sanja Barbalić, dipl. ing. građ.
 • Dr. sc. Mara Pavelić, dipl. ing.
 • Sanda Kolarić-Buconjić, dipl. Ing. građ.
 • Marko Veselčić, dipl. ing. građ., univ. spec. oecoing.
 • Kristina Buljubašić, dipl. nov.
 • Nevena Gabor, dipl. ing. građ.
 • Marinko Galiot, dipl. ing. građ.
 • Ivan Kolovrat, dipl. ing. građ.
 • Đino Zmijarević, dipl. ing. agr.
 • Dr. sc. Draženka Stipaničev, dipl. ing. biol.