Redakcijski odbor

Glavni urednik│Editor-in-Chief

Prof.dr.sc. Josip Marušić
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske│Croatian Academy of Engineering

Zamjenica glavnog urednika│Deputy Editor-in-Chief

Dr.sc. Bojana Horvat
Hrvatske vode, Zavod za vodno gospodarstvo, Zagreb│Hrvatske vode, Water Management Institute, Zagreb

Članovi│Members

Branka Beović
Zagreb
RUBRIKE: povijest vodnog gospodarstva; prikaz knjiga i publikacija│COLUMNS: history of water management; books and publications overview

Dr.sc. Danko Biondić
Hrvatske vode, Zagreb
RUBRIKA: međunarodna suradnja│COLUMN: international cooperation

Dr.sc. Danko Holjević
Hrvatske vode, Zagreb
RUBRIKA: zaštita od štetnog djelovanja voda│COLUMN: protection of adverse effects of water

Prof.dr.sc. Barbara Karleuša
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci│Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka
RUBRIKA: hidroenergetika i velike brane│COLUMN: hydropower and large dams

Prof.dr.sc. Davor Malus
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu│Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb
RUBRIKA: zaštita voda│COLUMN: water quality protection

Prof.dr.sc. Jure Margeta
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu│Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split
RUBRIKA: vodnogospodarski sustavi│COLUMN: water management systems

Prof. emeritus Darko Mayer
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu│Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb
RUBRIKA: hidrogeologija│COLUMN: hydrogeology

Prof.dr.sc. Nevenka Ožanić
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci│Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka
RUBRIKA: prostorno planiranje i vodno gospodarstvo│COLUMN: physical planning and water management

Prof.dr.sc. Josip Petraš
Zagreb
RUBRIKA: uređenje vodotoka│COLUMN: regulation of watercourses

Mr.sc. Miroslav Steinbauer
Zagreb
RUBRIKA: vodoopskrbni sustavi│COLUMN: water supply systems

Prof.dr.sc. Ranko Žugaj
Zagreb
RUBRIKA: hidrologija│COLUMN: hydrology