Međunarodni sajam i kongres "wat + Wasser Berlin International 2011.", Berlin, 2.-5. svibnja 2011. / Branka Beović