Analiza prostorne strukture komponenti bilance voda na podrucju hrvatskoga dijela Istre